Viering Vlissings Verzet

Viering Vlissings Verzet

20 april Vlissingen (Walcheren)

  • Frequentie: Jaarlijks

Beschrijving

Dit jaar organiseert stichting Vesting Vlissingen weer het historische evenement
‘Viering Vlissings Verzet 1572’. Dit zal plaatsvinden op paaszaterdag 20 april
vanaf 14.00 uur. Locatie Bellamypark en Rondeel.
De historie vertelt dat op paaszondag 6 april 1572 de pastoor de kerkgangers op
riep om ten strijde te gaan tegen de Spaanse overheersing. Zowel de katholieke
als calvinistische bevolking waren de inkwartiering van de Spanjaarden en Walen
beu. Op die bewuste paasdag kwam ook het bericht dat er nog eens extra 300
Spaanse soldaten in de stad gehuisvest moesten worden. Reden te meer voor de
bevolking om naar het stadhuis(nu Iguana) te gaan en de sleutel van het tuighuis
te eisen en de Spaanse vloot op de rede onder vuur te nemen. Dit spel zal te
zien zijn op het Rondeel, Een zwemmer van de Spaanse vloot zal aan wal komen
om te vragen de beschietingen te stoppen. Zo kon het gebeuren dat Vlissingen de
eerste stad was die zich zelf bevrijdde van het Spaans Roomse regiem onder
Filips de II.
De werkgroep Viering Vlissings Verzet 1572 vraagt meelopers, zowel
volwassenen als kinderen, die verkleed (Middeleeuws) aanwezig willen zijn tijdens
de optocht vanuit Iguana over het Bellamypark naar het Rondeel en na het spel
op het Rondeel weer terug naar Iguana. Eindtijd ongeveer 16.00 uur.
Tijdens het lopen zal de Middeleeuwse groep Goet en Fijn ons muzikaal
begeleiden.
Misschien hebt u zelf kleding thuis, of huurt u ze bij een kledingverhuur; maar u
kunt ook via historische kledingverhuur Vlissingen een afspraak maken.
Voor € 10,00 kunt u al iets huren. Voor opgave meelopen met optocht en kleding
kunt u contact opnemen met: mkool@zeelandnet en ook voor verdere informatie.

Contact

Lokatie adres

Viering Vlissings Verzet

Kenmerken

Algemeen

Regionaal
Jaarlijks
Openingstijden
Geldig op 20-04-19
zaterdag14:00 - 16:00