Rammekens (Fort en Rammekenshoek)

Rammekens (Fort en Rammekenshoek)

Ritthem (Walcheren)

 • Binnendijks
 • Bos
 • Dijk
 • Duinen

Beschrijving

Het Fort Rammekens is het oudste zeefort van Noordwest-Europa en heeft een boeiende historie. Het wordt in 2012 grondig gerenoveerd, waarbij kenmerkende onderdelen meer naar voren zullen komen.

Het westelijk van het Fort gelegen natuurgebied is een direct gevolg van de oorlogshandelingen eind 1944. Door de toen ontstane gaten stroomden bijna een jaar lang enorme watermassa's in en uit. De daardoor ontstane diepe geulen vormen de huidige kreken. In de jaren vijftig en zestig zijn langs de kreken bospercelen aangelegd.

Het Fort Rammekens is begroeid met verschillende soorten muurplanten, zoals Muurbloem, Muurleeuwenbekje, Muurvaren en grote Zandkool. In de kazematten overwinteren verschillende soorten vleermuizen.
Rond het fort broedt in het riet de Bruine kiekendief, die ook elders in het gebied voorkomt. Daarnaast zijn meerkoeten, dodaars, nijlgans en verschillende eendensoorten bewoners van de "grachten" rond het fort. In het riet zitten in de zomer rietzangers, rietgorzen en kleine karekieten. In de winter zijn hier regelmatig baardmannetejs aan te treffen.

Het bos met vooral essen en iepen is niet erg interessant, maar de hier en daar aan de randen gelegen graslanden en kreekresten wel. Zo is er een grote aalscholverkolonie en in de met runderen begraasde weide komen orchideën voor. Rammekens is ook bekend om zijn rijkdom aan paddenstoelen, zoals rode kelkzwam, voorjaarspronkridder en vingerhoedje.

In het aan de Westerschelde gelegen duin met slufter komen "zilte"planten als zeekraal, schorrenkruid en Engels slijkgras voor. In het duindoornstruweel broeden grasmussen en braamsluipers. Ook het kneutje is er talrijk.

 

Contact

Lokatie adres

Rammekens (Fort en Rammekenshoek)

Omgeving

Ligging

 • Eigen parkeerterrein
 • Beschermd natuurgebied/landschap
 • Bij bos
 • Bij duinen
 • Bij strand/zee
 • In de polder

Kenmerken

Voorzieningen

 • Horecavoorzieningen in de buurt (500 meter)
 • Picknickplaats

Algemeen

Staatsbosbeheer
 • Nederlands
 • Bos
 • Dijk
 • Duinen
 • Grasland
 • Kreek/Weel
 • Schor
 • Weide
 • Binnendijks

Voorwaarden

 • Huisdieren toegestaan
 • Openbaar toegankelijk
 • Excursies in het gebied
 • Loslopende koeien of paarden aanwezig
Voor excursies: raadpleeg de brochure "De paden op, de lanen in" (gratis te verkrijgen bij VVV's, bibliotheken en gemeentehuizen) of www.staatsbosbeheer.nl

Kenmerken

 • Folder

Toegankelijkheid

Deels