Geschiedenis van Vlissingen

Wat in de dertiende eeuw begon als een gehucht is uitgegroeid tot een flinke havenplaats. Omdat er aan de zuidkant van Walcheren havens nodig waren, werden deze bij Vlissingen aangelegd en zo ontstond de stad zoals we die nu kennen. Nog steeds vormt de stad zich naar de havens.

Handel en oorlog

Vanuit Vlissingen werd handel gedreven met Frankrijk, Engeland en de Oostzeelanden. Vlissingen lag handig aan de Westerschelde. Die positie zorgde er ook voor dat het er in Vlissingen door de eeuwen heen heftig aan toe ging in tijden van onrust en oorlog. Als je Vlissingen in handen had, controleerde je ook het scheepvaartverkeer richting Antwerpen. Daarom had Vlissingen het zwaar te verduren tijdens de Tachtigjarige Oorlog, de Napoleontische tijd en de Tweede Wereldoorlog.

Sporen van maritieme geschiedenis

Vlissingen is al sinds de eerste haven werd aangelegd voortdurend in ontwikkeling. Hier een haven erbij en daar weer een dok. Zo veranderde het uiterlijk van de stad voortdurend, maar wat door de jaren bleef, is dat Vlissingen tot in haar diepste poriën een havenstad is. Het beste zie je dat op het terrein van de voormalige Scheepswerf. Hier wandel je tussen indrukwekkend mooi industrieel erfgoed.