Maritiem Vlissingen

Alles aan Vlissingen is maritiem, van de lucht die je inademt tot de oude dokken die tot ver in het stadshart lopen. Hier lees je o.a. waar je het beste zeehelden en zeereuzen kunt spotten.

Zeereuzen spotten

Aan de Vlissingse boulevards zit je op de eerste rang om zeereuzen te spotten. Over de Westerschelde varen immense zeeschepen vlak onder de kust voorbij. Ze komen van over de hele wereld en leggen hier de laatste kilometers af naar de havens van Vlissingen-Oost, Terneuzen, Gent of Antwerpen. De Westerschelde is een uitdagend vaargebied en daarom worden de kapiteins ondersteund door loodsen. Loodsboten varen pal voor je neus af en aan om hen van en naar de schepen te brengen.

Zeehelden

Vlissingen is een stad van zeehelden en de bekendste staat op de kop van de boulevard die naar hem is genoemd. Trots kijkt Admiraal Michiel de Ruyter uit over Boulevard de Ruyter en de Westerschelde. Ook de van oorsprong Vlissingse admiraals Evertsen en Banckert hebben hun eigen boulevards langs de Westerschelde.

Meer zeehelden spotten? Dat kan. Iets ten westen van Michiel vind je het standbeeld van Frans Naerebout. Deze onverschrokken loods heeft heel wat zeelui van een watergraf gered (in 1779 redde hij bijvoorbeeld 71 opvarenden van de Woestduyn). En dan is er nog een standbeeld voor een categorie zeehelden die vaak vergeten wordt. Maaike Evertsen was moeder van twee Zeeuwse admiraals. Haar beeld op Boulevard Evertsen staat symbool voor alle dappere vrouwen die door de jaren heen een bijdrage hebben geleverd aan de maritieme geschiedenis van Vlissingen.

Maritiem erfgoed

Ook buitenom de boulevards zie je overal het maritieme karakter van Vlissingen terug. Je voelt overal een zeebries en de historische dokken lopen tot aan het stadscentrum door. Op dit terrein waar vroeger Scheepswerf de Schelde zat, staat prachtig industrieel erfgoed. De Machinefabriek, de Zware Plaatwerkerij en de Timmerfabriek springen direct in het oog. Maar zelfs de grond heeft hier dat ruige en rauwe van een echte havenstad. Hier een stuk oude rails, daar een oude biels of betonplaat. Iets voorbij de oude dokken vind je de Binnenhaven van Vlissingen. Er liggen vissersschepen en in de werf worden tegenwoordig superjachten gebouwd en gerepareerd. Vaak zie je zo’n slank en glimmend wit jacht hier blinken in de zon.